Equipo decanal

Laura Carballo
Decana

Elena de Prada Creo
Vicedecana

Laura Movilla Pateiro
Secretaria

 

Órganos colexiados

  • Xunta de Facultade

 

Comisións delegadas

  • Comisión Permanente
  • Comisión de Calidade

 

Enlace de igualdade

 

Decanato

Edificio Xurídico-empresarial
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

rrii.facultade@uvigo.gal