Esquema xeral

Tipo de materia Créditos a cursar Créditos ofertados
Formación básica 60 60
Obrigatorias 72 72
Optativas 96 276
Prácticas externas 6 6
Traballo fin de Grao 6 6
Total 240 420

 

Mencións que se ofertan no centro

  • Mención en Xestión de proxectos e negocios internacionais

Máis información sobre as mencións

 

Organización temporal do plan de estudos


Materia Tipo Cuad ECTS
Historia das Relacións Internacionais I FBR 6
Sociology of globalization FBR 6
Economics of globalization FBR 6
Political Geography FBR 6
Xeodemografía FB 6
Teoría das Relacións Internacionais FBR 6
Ethics of globalization and human rights FB 6
Antropología de los problemas globales FBR 6
Information systems and data analysis OB 6
Idioma estranxeiro I OB 6

Materia Tipo Cuad ECTS
Historia das Relacións Internacionais II FB 6
Cooperación internacional para o desenvolvemento FB 6
Comunicación intercultural OB 6
Public international law OB 6
Idioma estranxeiro II OB 6
International organizations OB 6
Diversity and gender OB 6
Institutions and politics of the EU OB 6
Comercio internacional OB 6
International conflicts Resolution OB 6

Materia Tipo Cuad ECTS
Diplomacy and international protocol OPM 6
Basics of private international and uniform law OPM 6
International economics OPM 6
Idioma estranxeiro III OB 6
Optativa1 OP 6
Aliens Law OPM 6
Practice of private international law OPM 6
Financial system and international finance OPM 6
Basics of international project management OPM 6
Optativa2 OP 6

12 No terceiro curso o estudantado seleccionará a optatividade en base á oferta de materias que se presenta na seguinte táboa:

Materia Tipo Cuad ECTS
Política global contemporánea e os novos actores OP 6
Seguridade e relacións internacionais OP 6
Cooperación transfronteiriza en asuntos penais OP 6
Relacións exteriores da UE OP 6

Materia Tipo Cuad ECTS
Managenment planning, control and evaluation I OPM 6
International market research OPM 6
Idioma estranxeiro IV OB 6
Optativa3 OP 6
Optativa4 OP 6
Management planning, control and evaluation II OPM 6
Prácticas externas OB 6
Traballo Fin de Grao OB 6
Optativa5 OP 6
Optativa6 OP 6

3456 No cuarto curso o estudantado seleccionará a optatividade en base á oferta de materias que se presenta na seguinte táboa:

Materia Tipo Cuad ECTS
Dereito de Internet e do comercio electrónico OP 6
Negociación internacional OP 6
Políticas públicas OP 6
Análise financeira de proxectos OP 6
Marketing internacional OP 6
Dereito social internacional OP 6
Xestión internacional da empresa familiar OP 6
Dereito tributario internacional OP 6

Materia Tipo Cuad ECTS
Idioma estranxeiro III OB 6
Xestión de proxectos de cooperación I OBM 6
Ciencia, tecnoloxía e sociedade global OBM 6
Antropoloxía aplicada e mediación cultural OBM 6
Movementos migratorios e codesenvolvemento OBM 6
Xestión de proxectos de cooperación II OBM 6
Filosofía política OBM 6
Historia da expansión europea OBM 6
Planificación integral do desenvolvemento local OBM 6
Tecnoloxías de información para o almacenamento, xestión e análise de datos OBM 6

Materia Tipo Cuad ECTS
Idioma estranxeiro IV OB 6
Optativa1 OPM 6
Optativa2 OPM 6
Optativa3 OPM 6
Optativa4 OPM 6
Optativa5 OPM 6
Optativa6 OPM 6
Prácticas externas OB 6
Traballo Fin de Grao OB 6

123456 No cuarto curso o estudantado seleccionará a optatividade en base á oferta de materias que se presenta na seguinte táboa:

Materia Tipo Cuad ECTS
Bases para a análise da cultura global: o legado grecolatino OPM 6
Acción humanitaria internacional OPM 6
Ética e Deontoloxía Profesional na cooperación para o desenvolvemento OPM 6
Saúde Global OPM 6
Cooperación e arqueoloxía no mundo árabe OPM 6
Sistemas de información xeográfica OPM 6
Antropoloxía social e cultural OPM 6
Historia das relixións OPM 6
Ecoloxía, desenvolvemento sostible e sostibilidade ambiental OPM 6
Patrimonio cultural e conflitos internacionais OPM 6
Novas tecnoloxías en relacións internacionais OPM 6
Política e diplomacia humanitaria OPM 6
Análise rexional do subdesenvolvemento OPM 6
Novas tecnoloxías constructivas na cooperación para o desenvolvemento OPM 6