Denominación Grao en Relacións Internacionais
Código RUCT do título 2504314
Rama de coñecemento Ciencias sociais e xurídicas
Modalidade de ensino Presencial
Número de prazas ofertadas 22 prazas na UVigo
Lingua de impartición Castelán, Galego e inglés
Mencións impartidas
  • Mención en Cooperación para o desenvolvemento
  • Mención en Xestión de proxectos e negocios internacionais
Réxime de permanencia Normativa de permanencia na UVigo
Duración do programa 8 cuadrimestres, 4 anos
Suplemento Europeo ao Título Regulamento na UVigo (RD 22/2015)
Data de verificación 27/06/2022
Data de autorización 27/07/2022 – (DOG 10/08/2022)
Data de Aprobación polo Consello de Ministros 11/10/2022 – (BOE 21/10/2022)
Data de Publicación do Plan de Estudos 19/01/2023 – (BOE 13/02/2023) e (DOG 06/02/2023)
Centros nos que se imparte Facultade de Humanidades e Documentación (UDC)
Facultade de Relacións Internacionais (UVigo)
Coordinación Félix Puime Guillén (UDC)
Laura Carballo Piñeiro (UVigo)
Memoria do título Memoria verificada do título