O documento básico do SGC da Facultade de Relacións Internacionais é o Manual de Calidade, no que se presenta e define a calidade na Universidade de Vigo e no centro, os seus elementos estratéxicos, a súa estrutura organizativa e de responsabilidade, así como o propio SGC, o seu alcance e directrices, as referencias e documentación xenérica da que parte e os procedementos que o desenvolven.

 

MANUAL DE CALIDADE

MANUAL DE CALIDADE INSTITUCIONAL

ANEXOS