Composición

CARGO NOME
Presidenta Laura Carballo Piñeiro (Decana)
Coordinación de Calidade Laura Movilla Pateiro
Coordinación do título Laura Carballo Piñeiro
Coordinación do PAT / PIUNE Laura Carballo Piñeiro
Enlace de Igualdade María Lameiras Fernández
Representante do profesorado Marcos Álvarez Díaz
Representante do estudantado Pablo Medel Quintana
Administración / PAS Julia Martínez Méndez
Representante da sociedade Yolanda Molares Moreno