Home

Xornadas de saídas profesionais

 
 

Grao en Relacións Internacionais

 
 

Matrícula 2023/2024

 
 

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: FaiTIC, Aulas virtuais “en directo” e Foro do profesorado.
 

 

Bachelor’s Degrees

 

Bachelor’s Degree in International Relations

The aim of the degree is to provide students with comprehensive, interdisciplinary learning and training in international relations, with particular focus on international agents and issues related to the challenges of fulfilling UN Sustainable Development Goals (SDG), cooperation for development, the role of large multinationals, and the management of public and private development plans and projects.

More information